موفقیت

تبریک: شما آزمون را با موفقیت به پایان رساندید

قبل از هر چیز از شما تشکر می کنم که وقت گذاشتید و خود را محک زدید.
افراد زیادی در ایران وجود ندارند که مانند شما به رشد و ارتقاع مهارتشان اهمیت بدهند.
آزمون توسط بهزاد هندآبادی، که متخصص تبلیغ نویسی است بررسی شده و لینک نتیجه، از طریق ایمیل یا پیامک برای شما ارسال خواهد شد.
اما ما تنها نتیجه و امتیازی که کسب کردید را برای شما نمی فرستیم.
پیشنهاداتی برای بهبود مهارت شما در تبلیغات ارائه خواهیم کرد که اکثرشان رایگان است و میتواند از شما یک تبلیغ نویس حرفه ای بسازد.
منتظر دریافعت پیامک یا ایمیل از طرف اثر خاص باشد!
لذت ببرید از زندگی!