آزمون تبلیغ نویسی

مهارتتان را در تبلیغات بسنجید

سعی کنید با دقت به سوالات پاسخ دهید و گزینه ای که به نظر شما صحیح است را تیک بزنید.
این آزمون کمتر از 5 دقیقه از شما وقت می گیرد، اگر به رشد و ارتقاع مهارت خود اهمیت می دهید، تا انتها همراه ما باشید.

Blank Form (#17)