پلن های اشتراک

رایگان
سلام، ازت تشکر میکنم که قصد داری به اثر خاص بپیوندی، تمام سعیم رو میکنم که مطالبی اینجا یاد بگیری که هیچ مشابهی نداشته باشه.
ثبت نام کنید
پلاتینیوم
با خرید اشتراک پلاتینیوم هر هفته دو محتوای ویژه که واقعاً باعث رشد کسب و کارتان شود دریافت میکنید.یک مشاوره تلفنی 10 دقیقه ای با بهزاد هندآبادی نیز هدیه از اثر خاص دریافت خواهید کرد.
میخواهم اشتراک پلاتینیوم را به مبلغ 60 هزار تومان خریداری کنم و هدیه اثر خاص را دریافت نمایم.