نتیجه آزمون 4

  • آفرین: خیلی خوب است که هر ماه بودجه ای به تبلیغات اختصاص می دهید، این بودجه هر قدر هم که کم باشید باز اثر گذار است.
  • درست است: خرید یک امر کاملاً احساسی بوده و بعد به وسیله منطق توجیه میشود.
  • اشتباه کردید: تبلیغ کردن باعث میشود که هم بیشتر دیده شوید، و هم بیشتر بفروشید، هر قدر هم که با اصول تبلیغ نویسی آشنا نباشید.
  • کاملاً درست است: مکان رسانه ای که در آن تبلیغ انجام می دهیم، بمهم نیست که پر بازدید یا پر مخاطب باشد، باید ابتدا کسب و کار خودمان را تحلیل کنیم.
  • آفرین: علاقه مند کردن مخاطبین، کاریست که هر متخصص تبلیغاتی آن را انجام می دهد.
  • بسیار عالی: این که از متخصص یک حوزه کمک میگیرید، باعث میشود کسب و کار شما بیشتر رشد کند و از رقبا پیش افتد.

مسعود عزیز به خاطر وقتی که گذاشتی تشکر می کنم.
هدیه شما یک فایل صوتی بسیار ارزش مند است که امیدوارم با دقت گوشش دهی.
همین الان فایل رو گوش می کنم
اگر به تبلیغ نویسی علاقه دارید و دوست دارید اطلاعات بسیار بیشتری از این علم جذاب کسب کنید.
کتاب برای فروش بهتر، تبلیغ نویسی بیاموزید را با قیمت 39 هزار تومان تهیه کنید.
اطلاعات بیشتر و خرید کتاب
شما فرد ارزش مندی هستید که به رشد کسب و کار خود اهمیت می دهید.