تبلیغ نویسی درس سوم، چه طور مخاطب را درگیر کنیم؟

تبلیغ نویسی درس سوم: جلب توجه

قبلاً گفتم که تبلیغ نویسی به شما قدرتی میدهد که بتوانید مخاطب را متقاعد کنید، اقدام مورد نظر شما را انجام دهد. اما خوب این ترقیب کردن، نقطه آغازی دارد. شما باید بتوانید قبل از هر چیز، حواث مخاطب را به سمت خودتان جلب کنید. به بیان بهتر: باید بتوانید توجه مخاطب را جلب کنید. آن هم مخاطبینی که روز به روز، تمرکزشان پایین تر میآید و حواثشان، پرت تر از قبل می شود. مخاطبی که توسط شرکتهای بزرگ و کوچک تبلیغ باران میشود. پس کار سخت است و همینطوری نمیتوانید توجه کاربرانتان را به دست آورید. فرمولهایی در این درس یاد خواهید گرفت که این کار سخت را آسان خواهد کرد. البته بعد از گوش دادن درس، نیاز به تمرین و ممارست دارید، ولی خوب مشکل اصلی حل خواهد شد. از هر چیزی که بگذریم، سخن لینک دانلود خوش تر است.

برای مشاهده محتوای این مطلب بایستی اشتراک ویژه تهیه کنید.

About The Author