تولید و بازاریابی با محتوا، درس اول، آیا هنوز هم تولید محتوا جواب می دهد؟

تولید و بازاریابی با محتوا،آیا محتوا واقعاً پادشاه است؟

سلام به کاربران پلاتینیوم اثر خاص. به اولین درس از سری دروس تولید و بازاریابی با محتوا خوش آمدید. آیا محتوا واقعاً هپادشاه است؟ و پادشاه هم خواهد ماند؟ تولید محتوا امروزه دیگر جواب میدهد یا باید بدانیم چه محتوایی تولید کنیم و مهم تر از همه بدانیم چه طور آن را تولید و خلق کنیم. اگر درس را نمیبینید، لازم است یک اشتراک پلاتینیوم تهیه کنید.

About The Author