تولید و بازاریابی با محتوا، درس سوم، هر محتوایی ارزش تولید ندارد

تولید و بازاریابی با محتوا، درس سوم، محتوایی که کمک میکند بفروشیم

در جلسات اول و دوم، با مفهوم محتوا و تولیدش آشنا شدیم. در این جلسه متوجه خواهید شد که هر محتوایی را نباید تولید کنید، شما باید محتوایی را خلق کنید که بتواند برای شما مشتری بیشتری خلق کند. محتوایی که به بیشتر شدن فروش شما کمک کند را میتوان یک محتوای عالی دانست.

برای مشاهده محتوای این مطلب بایستی اشتراک ویژه تهیه کنید.

About The Author