نمونه تبلیغات

نمونه های تبلیغاتی که تا به حال توسط مجموعه اثر خاص ساخته شده است.
دیدن نمونه تبلیغ هم به تبلیغ نویسان کمک میکند دقیق تر تحلیل و بررسی کنند؛
و هم به سفارش دهندگان کمک میکند بهتر تصمیم بگیرند.

اولین نمونه تبلیغات تعمیرات خودروی آقای عباس پور

نمونه دوم: کرمان موتور

نمونه تبلیغ سوم: نمایشگاه مبل و فرش

نمونه تبلیغ شرکت فراگیر گستر

یک نمونه دیگر تبلیغ از همین مجموعه