IUMP – TOS Page

Terms of Services
لطفاً در هنگام ثبت نام و عضویت به موارد زیر توجه لازم را داشته باشید:

  1. از نام های کاربری یا اسامیی که زشت و مستهجن هستند به هیچ عنوان استفاده نکنید، در صورت تخلف حساب شما حضف خواهد شد.
  2. سعی کنید رمض عبوری برای خود انتخاب کنیدکه به راحتی قابل حدس زدن نباشد.
  3. با ثبت نام در اثر خاص، شما عضو رایگان ما محسوب میشوید و به مطالب اعضای غیر رایگان یا پلاتینیوم دسترسی نخواهید داشت.
  4. برای دسترسی به مواردی که اعضای پلاتینیوم دسترسی دارند، باید ماهانه حق اشتراک پرداخت نمایید.
  5. مجموعه اثر خاص حق ندارد اطلاعات کاربرانش را در اختیار هیچ شخص و نهادی قرار دهد مگر با داشتن مجوز از مراجع قانونی.