برند سازی درس سوم، طراحی اقلام برند

برند سازی درس سوم، طراحی اقلام برند برای اثر گذاری بیشتر

در برند سازی درس سوم، همون طور که از عنوان پیداست، در رابطه با اقلام برند بیشتر صحبت خواهم کرد. مواردی که باید داشته باشید و به آنها فکر کنید و برایشان برنامه ای ترتیب دهید. در درس سوم از سری دروس برند سازی، در رابطه با موارد زیر صحبت خواهم کرد.
  • آیا باید کارت ویزیت داشته باشید و اگر بله، چه طور خودمان را در آن معرفی کنیم.
  • داشتن یک ویدیو معرفی برای شناساندن خودمان به دیگران.
  • بررسی نتایج جستجو در رابطه با خودمان و نحوه حل آنها.
  • ساخت تصاویر جذاب و عالی از خودمان و برندمان برای نمایش به دیگران.
در فایل هم گفته ام که ساخت یک برند قدرت مند، یک شبه و یک ماهه اتفاق نمی افتد. باید ماه ها و بلکه سالها تلاش کنید تا بی رقیب باشید.

برای مشاهده محتوای این مطلب بایستی اشتراک ویژه تهیه کنید.

About The Author