تبلیغ نویسی درس اول، از امروز طور دیگری باید ببینید

یک تبلیغ نویس چطور باید ببیند!

کار تبلیغ نویس، ترقیب کردن است، به نحوی که کار طبق میل شما انجام شود. این کار میتواند خرید باشد، یا دادن اطلاعات تماس و موارد دیگر. تبلیغ نویس، هم باید قدری روانشناسی مخاطبین بداند، و هم باید کار با ابزارهای مختلف را بلد باشد. در سری دروس تبلیغ نویسی، سعی میکنم به همه ابهامات شما پاسخ دهم. همچنین شما میتوانید هر سوال، مشکل یا موردی را از طریق دیدگاه های همین پست با من در میان بگذارید.

برای مشاهده محتوای این مطلب بایستی اشتراک ویژه تهیه کنید.

About The Author